Utbildning


Så här blir du en av BMM certifierad Medicinsk Massageterapeut:

  • 1,5 - 2 års heltiddstudier till Medicinsk Massageterapeut, samt godkänt certifieringsprov till Medicinsk Massageterapeut.
  • Av BMM godkänd likvärdig utbildning samt godkänd certifieringsprov till Medicinsk Massageterapeut. 

Likvärdig utbildning:

  • Certifierad massör, godkänt i nedanstående kurser, dokumentation av 10 kliniska patientfall samt godkänt certifieringsprov till Medicinsk Massageterapeut.

Humanbiologi

Triggerpunktslära

Träningslära

Idrottsmedicin

Idrottsmassage

Taktil massage/beröring

  • Inför certifieringsprov erhålles ett kompendium med specialinriktad information angående Medicinsk Massageterapi vid vissa specifika sjukdomstillstånd.

 

BMM är sedan 1 dec. 2017 en del av Svensk Massage, och fungerar numer som ett rent certifieringsorgan för Medicinsk Massageterapi. Krav för certifiering framarbetas just nu. Vi åter kommer med mer information.