Etik


 ETISKA REGLER FÖR BRANSCHORGANISATIONEN MEDICINSK MASSAGETERAPIS MEDLEMMAR OCH STYRELSE


Den Certifierade Medicinska Massageterapeuten har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa de regler och krav som gäller för ett medlemskap.  Alla medlemmar som är yrkesverksamma är ansvarsförsäkrade genom Nordeuropa Försäkringar.

 

För en certifierad Medicinsk Massageterapeut och yrkesverksam elev gäller följande etiska regler som beskrivs här:

Den Medicinska Massageterapeuten

 

·       respekterar patienternas/ klienternas behov av integritet.

·       respekterar patienterna/ klienterna, oberoende av deras
livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

·       har tystnadsplikt och värderar högt de förtroenden som patienten/klienten delgivit terapeuten.


Den Medicinska Massageterapeuten

 

·       inser sitt ansvar i arbetet med patienterna/ klienterna.

·       arbetar alltid för patienternas/ klienternas hälsa och välbefinnande.

·       utövar de terapiformer som han eller hon är utbildad och försäkrad inom.

·       rekommenderar annan behandling när klienten är i behov av annan vård, t ex till naprapat, kiropraktiker eller hälso- och sjukvården.

·       genomför endast undersökningar relaterade till patientens besvär och åkommor.

·       ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

 

Den Medicinska Massageterapeuten

 

·       uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.

·       är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten och följer god företags sed.

·       marknadsför sig sakligt och korrekt.

·       är försäkrad enligt de krav som Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi fastställt.