Medicinsk Massageterapeut


 

Medicinsk Massageterapi är sjukvårdande och hälsobefrämjande. Din Medicinska Massageterapeut har kunskap att hjälpa dig med problem i rörelseapparaten genom grundlig undersökning, tester och behandling av muskler och leder. Medicinsk Massageterapi inriktar sig på att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa.

Så här arbetar vi:

De främsta verktygen är Svensk Klassisk Massage, triggerpunktsbehandling, manuella mobiliseringstekniker och stretch, enligt metoden PNF. Terapeuten utför tester för att ställa diagnos och göra en helhetsbedömning så att behandlingen anpassas på bästa sätt. Ofta uppstår problem som smärta, stelhet och domningar på grund av muskelspänningar och dess samverkan med leder och nerver. Du kan också få rekommendationer kring träning, kroppshållning, ergonomi, avspänningsövningar, stretch och egenvård. Vid behov rekommenderas annan vårdgivare.

 

Vad är Manuell Mobiliseringsteknik?

En del Medicinska Massageterapeuter har utbildning i manuell mobiliseringsteknik och kan därför behandla låsningar i ryggrad och leder. Manuell mobiliseringsteknik är en lugn och skonsam behandling som sker långsamt, i kontrast till manipulation (t.ex. High Velocity Low Amplitude) som ofta används av en legitimerad kiropraktor.

 

De metoder Medicinska Massageterapeuter använder sig av är:

 • MET - Muskel Energi Teknik; Vid behandling med MET är patienten aktiv och ombeds spänna en specifik muskel enligt en viss rörelse. Denna metod liknar muskeltökningar enligt PNF-metoden.
 • PIR - Post Isometrisk Relaxation; Vid behandling med PIR är patienten inaktiv då terapeuten ber patienten att titta i olika riktningar samt att andas in och andas ut på givna direktiv.
 • Traktioner; Terapeuten använder sig av skonsamma sträckningar för att avlasta låsningar i en led. Används som smärtlindring vid exempelvis artros.

Medicinsk Massageterapi  inriktar sig på problem som:

 • Ryggskott
 • Nackspärr
 • Huvudvärk
 • Idrottsskador
 • Nedsatt rörlighet
 • Hållningsproblematik
 • Stress- och utmattningsrelaterade problem
 • Ortopediska, muskulära och neurologiska sjukdomsbesvär.

Validering till Medicinsk Massageterapeut:

Kravet för certifierat medlemskap i BRanschorganisationen Medicinsk Massageterapi är en 2-årig utbildning till Medicinsk Massageterapeut med kvalificerad Yrkeshögskoleexamen, enligt utbildningsplan fastställd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, eller likvärdig utbildning samt godkänt certifieringsprov.

 

Om Du har en annan grundutbildning kan denna valideras och sedan kompletteras till en komplett Medicinsk Massageterapeut.

 

-Vad krävs egentligen för att en certifierad massör ska kunna komplettera sina kunskaper och kalla sig en av BMM certifierad Medicinsk Massageterapeut?

 

BMM ser en ökad efterfrågan från personer utbildade vid olika lärosäten och med olika kunskapsbakgrund på ett medlemskap hos oss. Det tycker vi är glädjande. För att fler skall få chansen att arbeta som Medicinska Massageterapeuter har BMM arbetat fram en valideringsmodell för utbildningsglappet mellan Certifierad Massör och Certifierad Medicinsk Massageterapeut. Mer info om detta finns under fliken utbildning.

 

BMM har också fastställt en arbetsbeskrivning för "en av BMM certifierad Medicinsk Massageterapeut".   ARBETSBESKRIVNING BMM

 

Ett steg på vägen under BMMs arbete med valideringsmodellen var att starta ett samarbete med skolor som erbjuder de specifika kurser som behövs. Att öppna upp för kommunikation hoppas vi även bidrar till ett större nätverk och bättre förutsättningar att nå ut till framtida medlemmar.