Valideringsmodell för certifiering till Medicinsk Massageterapeut av Branchorganisationen Medicinsk Massageterapi (BMM)

Såhär blir du en av BMM certifierad Medicinsk Massageterapeut:

 • 1,5 - 2 års heltidsstudier till Medicinsk Massageterapeut på av BMM godkänd skola, samt godkänt certifieringsprov till Medicinsk Massageterapeut.
 • Av BMM godkänd likvärdig utbildning samt godkänt certifieringsprov till Medicinsk Massageterapeut.

Likvärdig utbildning:

 

BMM är sedan 1 dec. 2017 en del av Svensk Massage, och fungerar numer som ett rent certifieringsorgan för Medicinsk Massageterapi. Krav för certifiering framarbetas just nu. Vi åter kommer med mer information.


Kurser som krävs


Humanbiologi/

basmedicin/

medicinsk grundkurs

minimikrav 113 timmar


Taktil massage

minimikrav 42 timmar


Manuell Mobiliseringsteknik

Minimikrav 90 timmar


Triggerpunktslära

minimikrav 21 timmar


Träningslära

minimikrav 10-15 timmar


Idrottsmedicin

minimikrav 18 timmar


Idrottsmassage

minimikrav 6 timmar


Dokumentation av 10 patientfall


Specifikt föreberedelsekompendium inför certifieringsprov

Specificerat innehåll


 • Nervsystemet
 • Smärtfysiologi
 • Viscera
 • Sjukdomslära

Grundkurs i taktil massage/beröring


Kunskap om manuell mobiliseringsteknik och/eller utförande av olika former av manuella mobiliseringstekniker.
 • Idrottsskador
 • Akuta skador
 • Behandling
 • Tejpningförslag på godkända kurser • TaktioPRO Grund steg 1, 2 och 3. 7 dagar.

Taktil utbildning, Stockholm

http://www.taktil.se/Utbildningar/Grund

 • Beröringspedagog, 132 timmar

Skola för beröring, Flera utbildningsorter

http://www.beroring.se/courses/serie=152/type=277


 • Avancerad Manuell Terapi, 147 lärarl. h + hemmastudier

Ortopedmedicinska Institutet, Göteborg

http://www.ortopedmedicinska.se/utbildning/omi/utbildningar/amt/

 • Medicinsk mobiliseringsterapeut, 6 tillfällen á 3 dagar, + hemstudier

MT Utveckling, Falun

http://www.mtutveckling.se/kurser-massage-friskvard/mobiliseringsterapeut/


 • Myofasciella triggerpunkter, 21 timmar

Ortopediska Institutet, Göteborg

http://www.ortopedmedicinska.se/utbildning/omi/utbildningar/triggerpunkter/


 • Teoretisk & praktisk grundkurs - Anatomi, fysiologi och träningslära, 10 timmar

AerobicWeekends Sweden, flera utbildningsorter

http://www.aerobicweekends.com/anat10-omi/

 • Teoretisk basutbildning, 84 timmar

Worldclass, Kista

http://www.worldclass.se/education/courses/teoretisk-basutbildning

 • Träningslära 1, 100 timmar

Komvux

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/gymnasial/sok-amnen-och-kurser/subject.htm?lang=sv&subejctCode=trn&tos=gy&webtos=vuxengy


 • Idrottsmedicin, 21 timmar, 3 dagar

Ortopediska Institutet, Göteborg

http://www.ortopedmedicinska.se/utbildning/omi/utbildningar/idrottsmedicin/

 • Idrottsmedicin 1, 9 timmar

SISU, Båstad

http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_6451/cf_394/Idrottsmedicin_100420.PDF

 • Idrottsmedicin och Idrottsrehabilitering, 7,5 hp

Uppsala Universitet, distans

http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=3SG007&lasar=13/14&typ=1

 • Idrottsmedicin ur ett tvärprofessionellt perspektiv, 7,5 hp

Karolinska Institutet, träffar + Distans

http://pingpong.ki.se/public/courseId/6006/lang-sv/publicPage.do


 • Intensivkurs i idrotssmassage, 15 timmar

Physioeducation, Skåne

http://www.physioeducation.se/kurser/


10 patientfall/behandlingar bestående av:

 • 2 Patienter med ländryggsproblem
 • 2 Patienter med skuldersmärta
 • 2 Patienter med huvudvärk
 • 2 Patienter med stressproblematik
 • 2 Patienter med fot/knäproblem
 1. Patientfallen skall dokumenteras med motivering av vald behandling.
 2. Varje behandling skall innehålla metoderna Svensk Klassisk Massage (SKM), stretch, postural utvärdering, triggerpunktsbehandling samt träningsråd. Vid val att utesluta någon av metoderna skall motivering till detta anges.

Specialinriktad information om medicinsk massageterapins kontraindikationer och särskilda riktlinjer kring behandling av vissa sjukdomstillstånd