Krav för certifiering som Medicinsk Massageterapeut av BMM

BMM är sedan 1 dec. 2017 en del av Svensk Massage, och fungerar numer som ett rent certifieringsorgan för Medicinsk Massageterapi. Krav för certifiering framarbetas just nu. Vi åter kommer med mer information.