Krav för certifiering som Medicinsk Massageterapeut av BMMBMM är sedan 1 dec. 2017 en del av Svensk Massage, och fungerar numer som ett rent certifieringsorgan för Medicinsk Massageterapi.

 

Du som är certifierad Massör av Branschrådet svensk Massage (BSM) och utbildad till Medicinsk Massageterapeut, Massage och Friskvårdsterapeut samt Idrottsmassör på YH nivå genom Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar eller Medicinskt Kursforum har nu möjlighet att erhålla titeln certifierad Medicinsk Massageterapeut av Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi! (BMM).

  

Nu är det dags för dig som vill bli certifierad till 

Medicinsk Massageterapeut!

 

Är du massör eller massageterapeut med flera år i yrket? Har du kanske gått en hel del tilläggsutbildningar? Då kan du vara aktuell för validering till medicinsk massageterapeut (MMT)!

 

 Den 22 april kan du nu göra steg 1 i Branschorganisationen Medicinsk Massageterapi:s (BMM) valideringsmodell till certifierad Medicinsk Massageterapeut! 

 

Valideringen består av 3 steg. BMM kommer att anordna fler valideringstillfällen varje år. 

 

Steg 1 är ett teoretiskt prov som består av ett antal frågor innehållande träningslära, undersökningsmetodik, patologi, kost-och näringslära samt anatomi. Provet utföres på Bergqvist Massage och Friskvårdsutbildningar i Stockholm, Linköping och Malmö.

 

Vid godkänt certifieringsprov så går du vidare till steg 2.

 

Steg 2 består av två patientfall samt ett fördjupningsarbete.

 

Steg 3 består av ett praktiskt prov som även utföres på Bergqvist Massage och Friskvårdsutbildningar. 

 

Kostnad: 2 000 kr för den teoretiska delen och 3 500 kr för den praktiska delen. 

 

Du anmäler dig här.

 

BMM är en organisation som funnits sedan 2010 och startades av MMT med syfte att bevara kvalitén och standarden i yrket. BMM vill att MMT håller en hög utbildningsnivå/standard. Medicinsk massageterapeut är ett gångbart namn i många länder både inom Europa och andra länder. Medicinska massageterapeuter håller allmänt högre nivå i massageyrket. 

 

Har du läst till medicinsk massageterapeut på Yrkeshögskolenivå så gäller annat valideringssätt samt lägre kostnad.