Försäkringar


Alla yrkesverksamma medlemmar i BMM är behandlingsskadeförsäkrade. För att ett medlemskap i BMM skall vara giltigt fordras det att Du som är yrkesverksam medlem tecknat en behandlingsskadeförsäkring genom Nordeuropas Försäkring. Är du anställd krävs ett intyg från din arbetsgivare där försäkring som täcker behandling och mobilisering styrkes.

 

Det finns även fler viktiga försäkringar som t.ex. praktikförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och olycksfallsförsäkring som Du kan lägga till och som inte ingår i ansvarsförsäkringen. Efter ansökt medlemskap kommer BMM att vidarebefordra Dina kontaktuppgifter till försäkringsmäklaren Paul Kling som kommer att kontakta Dig inom kort för att Du skall få det bästa försäkringsskyddet.

 

Alla frågor angående försäkringar och tecknande av försäkringar besvaras av Paul Kling.

 

Du som ansöker om ett medlemskap där försäkring ingår behöver skicka in en ansökningsblankett samt en skötselfullmakt för att den ska börja gälla.

Dessa kommer att mailas till Dig efter ansökan om medlemskap inkommit till BMM. Skriv ut, fyll i ansökningsblankett samt skötselfullmakt och skicka in per post till Paul Kling.

 

Kontakta Paul Kling för mer information!

Södertörns Försäkringsmäklare AB

Paul Kling

Box 154, 136 23 Haninge

tel: 08-50534313

Mobil: 0702-464180

paul@sfmab.se