Våra visioner


  • Integrera Medicinsk Massageterapi i vården.

  • Sänkt moms för certifierade Yrkesmassörer och Medicinska Massageterapeuter.

  • Internationellt nätverk och samarbete inom Massage och Medicinsk Massageterapi.

  • Kvalitetssäkring och certifiering av Medicinska Massageterapeuter.

  • Nationell likvärdighet/standardisering av utbildningen till Medicinsk Massageterapeut.

  • Sprida kunskap om Medicinsk Massageterapi. 

  • Nationellt samarbete med massagebranschen för att säkerställa en hög nivå för Sveriges massageyrken.
  • Nationellt yrkesregister över certifierade Yrkesmassörer och Medicinska Massageterapeuter