Våra visioner


  • Integrera Medicinsk Massageterapi i vården.
  • Legitimering och momsbefrielse för Medicinska Massageterapeuter.
  • Internationellt nätverk och samarbete inom Medicinsk Massageterapi.
  • Kvalitetssäkring och certifiering av Medicinska Massageterapeuter.
  • Nationell likvärdighet/standardisering av utbildningen till Medicinsk Massageterapeut.
  • Sprida kunskap om Medicinsk Massageterapi.