Nej till BOT-avdrag!


Varför är BMM EMOT förslaget om BOT-avdrag?

 

Förutsättningarna för BOT-avdrag ska vara samma som för ROT- och RUT-avdraget.

Vet du hur det fungerar?

  • Avdraget är ett skatteavdrag och inte ett bidrag. Du måste ha betalat skatt för att kunna utnyttja avdraget.
  • Högsta möjliga avdrag/år = 50 000 kr (för köp av tjänster för 100 000 kr). För att göra detta avdrag krävs en månadsinkomst på 24 000-26 000 kr före skatt. Exakt inkomst som krävs är beroende av ytterligare faktorer.

Vid den slutliga skatten görs, innan ROT/RUT-avdraget, övriga skatteavdrag. ROT/RUT-avdraget baseras på den kvarvarande summan.

Vad händer om du har tjänat för lite?

Risken är att du blir återbetalningsskyldig på hela eller delar av ditt önskade avdrag.

  • Terapeuten du anlitar drar av BOT-beloppet direkt när du betalar. Först vid nästa deklaration syns det om du har tjänat tillräckligt. Har du inte rätt till det avdrag som du har fått preliminärt krävs pengarna tillbaka. Du som är sambo eller gift kan omfördela avdraget mellan er.

Ex: Din slutgiltiga skatt är 35 000 kr. Du har fått 50 000 kronor i preliminärt avdrag. Mellanskillnaden på 15 000 kr krävs tillbaka.

 

BOT-avdragets vision är att öka folkhälsan i samhället. Avdraget gör anspråk på att göra friskvård billigare för alla människor.

BMM menar att ett BOT-avdrag endast gynnar de som har en hög inkomst.

  • De som BMM anser är i behov av ekonomiskt stöd till friskvård och förebyggande behandlingar är de som idag räknas som låginkomsttagare - t.ex. förtidspensionärer och sjukskrivna. Denna grupp kan inte tillgodoföra sig samma friskvårdsavdrag. Ensamstående har också sämre förutsättningar för ett högre avdrag.
  • BMMs vision är att Medicinska Massageterapeuter ska erhålla legitimation och därmed ingå i vården och högkostnadsskyddet.

Dagens högkostnadsskydd är, till skillnad från det föreslagna BOT-avdraget, inte inkomstberoende.

Alltså ett mer välriktat system: Vård efter behov

klicka här - Hämtat från Rotavdrag 2013 - "Inkomst, så mycket behöver du tjäna".